NOVO - od 15.7. za vstop v Slovenijo obvezna covid potrdila za vse potnike

Datum objave
Kategorija
Statistika

Vlada je sprejela spremenjen odlok o vstopu v Slovenijo, s katerim ukinja sezname zeleni, oranžnih in rdečih držav. Po novem bo za vse osebe, ki bodo želele vstopi v Slovenijo potreben negativen hitri ali PCR test ali potrdilo o prebolelosti ali cepljenju. Izjema bodo le dvolastniki zemljišč in otroci mlajši od 15 let. Odlok se prične uporabljati v četrtek, 15.7.

Slovenija ponovno spreminja pogoje, saj je bil nov odlok objavljen že v četrtek, v petek pa je ponovno vse spremenjeno. Zanimivo je, da bo odlok, ki je bil sprejet 8.7., veljal samo od sobote do srede, potem pa bo pričel veljati nov odlok.

Po novem od 15.7. ne bo več veljalo, da se lahko iz zelenih regij vrnete oz. v Slovenijo vstopite brez covid potrdil, tako kot je veljalo doslej. To velja tako za turiste, ki prihajajo v Slovenijo kot tudi za Slovence, ki se vračajo iz zelenih držav npr. iz Hrvaške, Italije, Avstrije, Nemčije, Grčije, Albanije... in tudi za tranzitne potnike.

Izjeme za lastnike nepremičnin, pavšalov in plovil ne bo več, tako da bo s hitrim testom narejenim v Sloveniji omogočen samo prehod meje znotraj 48-ih ur, drugače bo potrebno delti hitri test na Hrvaškem. Tako bodo ponovno aktualne lokacije, kjer je na Hrvaškem možno narediti hitri covid test - spisek nekaterih lokacij >>

Ključne novosti odloka so:

- ukinjajo se seznami držav (zeleno območje ne bo več izjema)

- izenačujejo se pogoji za vstop v Slovenijo brez karantene > za vse potnike velja pri vstopu v Slovenijo pogoj PCT - potrdilo o negativnem covid testu, prebolelosti ali cepljenju,

- ostajata le dve izjemi za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in negativnega testa, in sicer za dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v spremstvu starša oziroma skrbnika

- covid potrdila bodo obvezna tudi za tranzitne potnike na poti čez Slovenijo.

Novi pogoji za vstop v Slovenijo - od 15.7.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži naslednja potrdila:

- negativni rezultat hitrega testa (48h) ali PCR testa (72h) od odvzema brisa*

- potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev)*

- potrdilo o cepljenju - od prejema drugega odmerka cepiva Pfizer najmanj 7 dni, cepiva Moderna, Sinovac, Sinopharm ali Sputnik najmanj 14 dni in od prvega odmerka cepiva AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni ali cepiva Janssen najmanj 14 dni,

- potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja,

- veljavno evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike iz EU ali tretje države (v angleškem jeziku).

Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4. točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

* Hitri in PCR testi ter potrdila o prebolelosti se upoštevajo, če so bili izdani v državi EU ali schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, ZDA, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Veliki Britaniji, Severni Irski in v primeru letalskih povezav tudi v Turčiji.

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za 10 dni. Karantena se lahko prekine samo z negativnim PCR covid testom, ki se ga lahko opravi šele 5. dan po napotitvi v karanteno na domu.

Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Covid potrdila oz. PCT pogoj pa bodo potrebovali tudi tujci, ki bodo v tranzitu prešli Slovenijo in bodo npr. na poti na Hrvaško, BiH, Srbijo oz. v obratni smeri. Izjema je oseba, ki ima pozitiven test na SARS-CoV-2 ali izkazuje očitne znake te bolezni ter nedvomno dokaže, da bo čez Slovenijo le tranzitiral. V tem primeru se mu dovoli tranzit čez Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

- otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo,

- dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s  sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu.