Splošni pogoji zagotavljanja nastanitvenih storitev

Družba AVTOKAMPI d.o.o., potovalna agencija, Slovenija, je del skupine podjetij GAVEIA d.o.o., zagotavljanje storitev in turistična agencija, Hrvaška. Sistem za rezervacije družbe GAVEIA d.o.o. je integriran na tem spletnem mestu, zaradi česar v nadaljevanju postopka rezervacije nastanitve veljajo Splošni pogoji zagotavljanja nastanitvenih storitev družbe GAVEIA d.o.o. Vsaka uporaba spletnega mesta po nalaganju spletne strani in opravljanju rezervacije šteje kot soglašanje s spodnjimi Splošnimi pogoji zagotavljanja nastanitvenih storitev.

1. Vsebina splošnih pogojev pri zagotavljanju nastanitvenih storitev

Splošni pogoji zagotavljanja nastanitvenih storitev predstavljajo ključni del pogodbe med družbo Gaveia d.o.o. (potovalna agencija) in gostom, ki sprejme izbrano turistično storitev. Vse, kar je navedeno v Splošnih pogojih zagotavljanja nastanitvenih storitev, predstavlja pravno osnovo tako za gosta, kot za spletno mesto družbe Gaveia d.o.o. Splošni pogoji zagotavljanja nastanitvenih storitev so objavljeni na spletnem mestu družbe Gaveia d.o.o. Družba Gaveia d.o.o. nastanitvene storitve v kampih ponuja izključno kot posrednik. Vse informacije, podatki in fotografije, ki so povezane z nastanitvenimi možnostmi, je družba Gaveia d.o.o. prejela od ponudnika končne storitve. Čeprav so zaposleni v družbi Gaveia d.o.o. preverili vse podatke, družba Gaveia d.o.o. ne sprejema odgovornosti za nobene napake, izpuste ali zamude pri posodabljanju tega ali katerihkoli drugih delov spletnega mesta.

2. Kategorizacija in opis storitev

Ponujene nastanitvene enote so opisane v skladu z uradno kategorizacijo lokalne turistične organizacije v času izdaje dovoljenja za obratovanje. Informacije, ki jih gostje pridobijo na drugih prodajnih mestih, družbe Gaveia d.o.o. ne obvezujejo v večji meri, kot informacije, objavljene na našem spletnem mestu, v katalogu ali v drugih tiskanih gradivih podjetja. Družba Gaveia d.o.o. ne more potrditi razpoložljivosti specifične številke mobilne hišice ali glamping šotora, bo pa skušala ustreči vsem dodatnim prošnjam za nastanitve. Ob rezervaciji je treba vnesti komentar s specifičnimi željami, ki bodo nato posredovane v obravnavo recepciji kampa.

3. Cena nastanitve

Cene nastanitev so prikazane ob vseh nastanitvenih enotah in vključujejo storitve, ki so opisane ob nastanitveni enoti, ki je predmet rezervacije. Posebne storitve so storitve, ki jih zagotavlja nastanitvena enota, vendar niso vključene v ceno; gostom bo torej zanje posebej zaračunano v obliki ločene storitve. Če boste za posebne storitve zaprosili ob prijavi, bodo dodane ceni nastanitvene storitve in vnesene v skupni izračun.

Cene nastanitvenih enot so navedene v evrih. Družba Gaveia d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni objavljene cene v primeru, ko cene nastanitev spremeni ponudnik storitve.

4. Opravljanje rezervacije

Na spletnem mestu družbe Gaveia d.o.o. je mogoče rezervirati želeno nastanitev, pri čemer gost sprejme pogoje rezervacije in pravila odpovedi, ki jih določi ponudnik storitev – kamp oz. agencija. Pri rezervaciji mora gost zase in za vse druge osebe v njegovi skupini navesti točne podatke, ki jih zahteva center za rezervacije ali spletni sistem za rezervacije. Po opravljeni rezervaciji gostje potrdijo, da so se seznanili s temi Splošnimi pogoji zagotavljanja nastanitvenih storitev, ki so jih predhodno natančno prebrali in preučili, ter jih v celoti sprejemajo. Tako postane vse, kar je navedeno v teh Splošnih pogojih zagotavljanja nastanitvenih storitev, pravno zavezujoče tako za goste kot za družbo. Družba pogodbeniku omogoči dostop do ustreznega promocijskega gradiva ali programe v tiskani ali elektronski obliki, mu posreduje vse pomembne informacije v zvezi s storitvijo ter mu posreduje ali ga opozori na Splošne pogoje zagotavljanja nastanitvenih storitev, ki so sestavni del te pogodbe. Družba Gaveia d.o.o. ne prevzema odgovornosti za resničnost podatkov, ki jih gostje navedejo v zahtevkih za rezervacijo. V primeru neresničnosti podatkov si družba Gaveia d.o.o. pridržuje pravico do spremembe cen in zaračunavanja razlike v ceni na kraju samem.

5. Potrditev rezervacije in plačilo

Z rezervacijo nastanitvenih enot na spletni strani družbe Gaveia d.o.o. gost sprejme pogoje rezervacije in pravila odpovedi, ki jih določi ponudnik storitev – kamp ali agencija. Po opravljeni rezervaciji gost prejme potrditev rezervacije, v kateri so navedeni točna rezervirana storitev, obdobje, načini plačila (bančno nakazilo ali kreditna kartica) in točni zneski depozita ter podatki o bančnem računu, pa tudi možnosti za preklic in spremembe rezervacije. Potrditev rezervacije je dokazilo o rezervaciji storitve. Gostje morajo ob prihodu v kamp predložiti potrdilo o rezervaciji in na podlagi potrdila o rezervaciji bodo prejeli rezervirane storitve. Če v rezervirano nastanitev pride več oseb, kot je navedeno v potovalnih dokumentih (potrditev rezervacije), si ponudnik storitev pridržuje pravico, da nenapovedanim gostom zavrne nastanitev ali jih sprejme ob doplačilu na kraju samem. S plačilom rezervacije gostje potrdijo, da so v celoti seznanjeni z vsemi značilnostmi in Splošnimi pogoji zagotavljanja nastanitvenih storitev, pod katerimi jim je bila ponujena zadevna nastanitvena enota. S plačilom rezervacije gostje potrdijo, da se strinjajo s Splošnimi pogoji zagotavljanja nastanitvenih storitev. S plačilom rezerviranih storitev postane vse, kar je navedeno, samo po sebi pravno zavezujoče za goste in družbo Gaveia d.o.o.

Izjava glede uporabe WSPay

Družba Gaveia d.o.o. uporablja WSPay za spletna plačila. WSPay je varen sistem za spletna plačila, plačila v realnem času, plačila s kreditnimi in debetnimi karticami ter z drugimi načini plačil. Zahvaljujoč skladnosti s PCI DSS WSPay zagotavlja varen vnos in prenos podatkov o karticah med stranko in trgovcem. WSPay uporablja certifikat SSL z 256-bitnim šifriranjem in kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišjo stopnjo zaščite in varnosti podatkov.

6. Pravica družbe Gaveia d.o.o. do sprememb in odpovedi

Družba Gaveia d.o.o. je dolžna gostom zagotoviti nastanitev v rezerviranih nastanitvenih enotah v rezerviranem terminu, razen v izjemnih okoliščinah, na katere nima vpliva (vojna, nemiri, stavke, teroristični napadi, sanitarne motnje, pandemije, neugodne vremenske razmere, omejitve lokalnih oblasti in podobno). Družba Gaveia d.o.o. lahko predlaga spremembe rezervirane nastanitve ali v celoti ali delno odpove rezervirane kapacitete, če se pred ali med počitnicami pojavijo izjemne okoliščine, na katere nima vpliva in se jim ni mogoče izogniti ali jih odpraviti. Če bi take okoliščine nastopile v času objave in prodaje programa, ga družba Gaveia d.o.o. upravičeno ne bi objavila ali prejela povpraševanj oz. potrditev rezervacij zadevnih nastanitvenih enot. Če gostje plačajo celoten znesek za rezervacije, ki jih družba Gaveia d.o.o. ne more izpolniti (na spletu ali zaradi napačne ponudbe), bo gostom ponujena alternativa. Če družba Gaveia d.o.o. gostom lahko ponudi alternativo, se sprememba rezervirane nastanitvene enote lahko izvede le s soglasjem gostov. Ponujena alternativa mora biti enake ali višje kakovosti kot rezervirana nastanitev. V primeru, da gost sprejme ponujeno alternativo in je ta dražja, je dolžan plačati razliko. Če je alternativa cenejša, bo družba Gaveia d.o.o. gostu povrnila razliko v ceni. Družba Gaveia d.o.o. je dolžna vse goste, ki so svoj prihod potrdili s plačilom rezerviranih storitev, obvestiti o kakršnikoli spremembi rezervacije ali odpovedi takoj po nastanku izjemnih okoliščin, na katere nima vpliva, in jim, če ne najdejo nadomestne nastanitve, povrniti plačane zneske, zmanjšane za administrativne stroške družbe.

7. Pravica gosta do sprememb pri potovanju in odpovedi

Vse spremembe rezervacije je možno opraviti prek centra za rezervacije družbe Gaveia d.o.o. Navodila za spremembo ali odpoved rezervacije so navedena v potrditvi rezervacije, ki jo gost prejme na svoj e-poštni naslov. Sprememba vključuje spremembo števila oseb ali datuma začetka in/ali konca koriščenja storitev pred začetkom koriščenja storitev. Prva sprememba rezervacije je brezplačna, za vsako naslednjo spremembo pa se zaračuna 25 €. Če sprememba rezervacije ni mogoča in če gost zaradi tega odpove potrjeno rezervacijo, veljajo pogoji za odpoved, navedeni v potrditvi rezervacije.

Če gost ne pride v rezervirano nastanitveno enoto do polnoči na dan začetka storitve in o tem predhodno ne obvesti podjetja ali ponudnika storitev, se šteje, da je rezervacija odpovedana, stroški odpovedi pa se izračunajo, kot je navedeno v potrditvi rezervacije. Če dejanski stroški odpovedi presegajo stroške, navedene v potrditvi rezervacije, si podjetje pridržuje pravico zaračunati dejanske stroške. Družba gostom ne bo povrnila stroškov, ki so nastali pri pridobivanju potnih dokumentov ali vizumov, povezanih z rezervacijo, ki jo gost odpove. V primeru neprihoda brez predhodne odpovedi rezervacije se zaračuna celoten znesek rezervacije.

8. Obveznosti popotnika

Gost mora:

• imeti veljavne potovalne dokumente in nosi vse stroške zaradi izgube ali kraje dokumentov med potovanjem,

• spoštovati carinske in devizne predpise Republike Hrvaške ter držav, v katerih gost biva med potovanjem,

• upoštevati hišni red v najeti nastanitveni enoti ter v dobri veri sodelovati s ponudniki storitev,

• ob prihodu v najeto nastanitveno enoto ponudniku storitev predloži potrdilo ali vavčer z natančno navedenim številom oseb in vrsto storitev, ki mu jih je treba zagotoviti.

Če gost ne spoštuje zgornjih obveznosti, nosi stroške in je odgovoren za nastalo škodo. S potrditvijo rezervacije so gostje, če povzročijo kakršnokoli škodo, ponudniku storitev dolžni povrniti povzročeno škodo na kraju samem.

9. Reševanje pritožb in reklamacij

Vsak gost - nosilec pogodbe med družbo in gostom - ima pravico do pritožbe v primeru neizpolnjene pogodbene storitve. Če so storitve iz ponudbe opravljene nekakovostno, lahko gost zahteva sorazmerno nadomestilo na način, da posreduje pisno pritožbo in reklamacijo. Vsak gost ima pravico, da se pritoži v primeru nezagotovljene plačane storitve. Vsak gost - nosilec potrjene rezervacije - vloži pritožbo in reklamacijo posebej. Gostje so dolžni na dan prihoda takoj prijaviti neustrezno storitev predstavniku ponudnika storitev in o tem obvestiti tudi družbo Gaveia d.o.o. ali njenega pooblaščenega zastopnika. Gostje morajo najprej obvestiti ponudnika storitev in skupaj z njim poskušati najti zadovoljivo rešitev. Gostje so dolžni v dobri veri sodelovati s ponudniki storitev in družbo, da bi odpravili vzroke za pritožbe in reklamacije. Če gostje na kraju samem sprejmejo ponujeno rešitev za svoje pritožbe in reklamacije, ki ustreza plačani storitvi, družba pozneje ni več zavezana sprejeti s tem povezanih pritožb in reklamacij. Po dnevu prihoda in med bivanjem je gost morebitne pritožbe in reklamacije dolžan sporočiti ponudniku storitev še v času bivanja oz. najpozneje ob odhodu (odjavi). Družba Gaveia d.o.o. ne bo sprejela nobene naknadne pritožbe in reklamacije po odhodu iz objekta. Najvišje nadomestilo za vsako pritožbo in reklamacijo lahko znaša največ toliko, kolikor znaša strošek dela storitve, ki je bila reklamirana, in ne more vključevati že porabljenih storitev ali celotnega zneska storitve. S tem so izključene pravice gostov do popolnega nadomestila za celoten znesek opravljenih storitev. Družba ne more biti odgovorna za morebitne podnebne razmere, čistočo ali temperaturo morja na destinaciji ali druge podobne okoliščine in dogodke, zaradi katerih so lahko gostje nezadovoljni in ki niso neposredno povezani s kakovostjo rezerviranih nastanitvenih enot (na primer neugodne vremenske razmere, slaba plaža, prevelika oddaljenost nastanitve od javnih plaž, prometni zastoji, kraja ali poškodovanje lastnine gostov in podobno). Družba Gaveia d.o.o. ne sprejema pritožb in reklamacij v zvezi z rezervacijami po posebej znižanih cenah, tako imenovanih last minute ponudbah. Gostje in družba bodo morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe, poskušali rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru bo zadeva predana v obravnavo Občinskemu sodišču v Pulju, pri čemer se bo uporabljala trenutno veljavna hrvaška zakonodaja. Pritožbo (povezano s produktom ali nezadovoljstvom s storitvijo podjetja) lahko gost pošlje na naslov reservations@adriacamps.com ali po pošti na naslov Gaveia d.o.o., Rijeke Raše 7, 52466 Novigrad, z navedbo "Pritožba glede storitev in produktov", ali po telefonu na številko +49 89 262 004 318. Goste prosimo, da v pritožbi navedejo številko rezervacije ali računa in opis pritožbe, da bo družba lahko čim hitreje odgovorila na pritožbo. Gost, ki je podjetje pravočasno in pravilno obvestil o napaki, pri čemer se ugotovi, da je reklamacija upravičena, ima pravice v skladu z zakonom o obligacijskih razmerjih, vključno s pravico do enostranske prekinitve pogodbe z vračilom kupnine ali zamenjavo.

Gaveia d.o.o., storitve in turistična agencija

Naslov: Rijeke Raše 7, 52466 Novigrad – Hrvaška
ID KODA: HR-B-52-130052259
Direktor potovalne agencije: Alen Salamun
Dejavnost: Posredovanje pri nastanitvenih storitvah (prodaja, rezervacije nastanitev ter druge storitve na področju turizma)
Registracijska številka pri sodišču: 130052259
ID za DDV: 30657775410

Dejavnost turistične agencije nadzoruje Državni inšpektorat, oddelek za turizem, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.