Kakšno vozniško dovoljenje potrebujemo za vleko počitniške prikolice?

Datum objave
Kategorija
Statistika

Zbrali smo informacije o potrebnih vozniških dovoljenjih v primeru vleke lahkih priklopnikov in počitniških prikolic ter kdaj je potrebno imeti dodatno kategorijo vozniškega dovoljena B+koda 96 oz. BE.

V Sloveniji sta leta 2011 pričela veljati zakona, ki pokrivata tudi področje vleke počitniških prikolic in sicer Zakon o voznikih in Zakon o pravilih cestnega prometa, ki pa ne prinašata bistvenih novosti.

Sprememba zakona ZPrCP iz leta 2012 pa so prinesle višjo maksimalno hitrost vozil (do 3,5t) s prikolico, ki lahko po novem na hitrih cestah in avtocestah vozijo 100 km/h, na cestah izven naselji pa 90 km/h.​

Vleka lahkega priklopnika (do NDM 750kg)

Z B kategorijo vozniškega dovoljenja lahko vozimo tudi vsa vozila te kategorije, katerim je dodan lahki priklopnik (Zakon o voznikih - 62. člen, 21. odstavek). Tako lahko vozilo + lahki priklopnik presežeta NDM 3.500 kg, vendar ne več kot 4.250 kg. V takem primeru B kategorija vozniškega dovoljenja povsem zadostuje.

V primeru vleke lahkega priklopnika brez zavore je potrebno preveriti podatek v homologaciji vozila, do katere NDM lahko vozilo vleče tak priklopnik. Včasih je namreč veljajo, da NDM takega priklopnika ne sme presegati polovice teže vozila, sedaj pa to določa homologacija vozila.

V primeru lahkih počitniških prikolic gre največkrat za šotorske prikolice, katerih NDM ne presega 750 kg. Lahki priklopniki ne potrebuje dodatne registracije, ampak le tehnični pregled, ki ga je potrebo opraviti vsaka 4 leta in dodatno registrsko tablico, ki mora biti enaka kot jo ima vlečno vozilo.

Vleka počitniške prikolice z B kategorijo vozniškega dovoljenja

Zakon o voznikih določa, da lahko voznik z B kategorijo vozniškega dovoljenja vozi skupino vozil (vozilo + prikolica) katere največja dovoljena masa ne presega (NDM - masa vozila + nosilnost vozila + masa prikolice + nosilnost prikolice) 3.500 kg in vozilo poleg sedeža za voznika nima več kot 8 sedežev.

Pomembno dodatno določilo je, da prikolica ne sme posegati v pravila o homologaciji vozil, kar pomeni, da morate pred vleko priklopnika obvezno pogledati omejitve vleke vašega vozila, ki so zapisane v homologaciji vašega vozila v rubriki O-Največja tehnično dovoljena masa priklopnega vozila.

Za policista ni pomembno, da vi s prikolico v danem trenutku ne presegate največje dovoljene mase, ker vozite manj tovora, kot je največja dovoljena nosilnost priklopnika. Policist bo pregledal samo dokumente vozila in priklopnika in v primeru preseganja NDM 3.500 kg bo zahteval drugo kategorijo vozniškega dovoljenja, lahko pa bo tudi izrekel kazen v
 višini 500 evrov.

Kategorija B+koda 96 - (vozilo + priklopnik do skupno NDM 4.250 kg)

Že prejšnji zakon je predvidel tudi možnost vleke težjih počitniških prikolic. V primeru, ko skupina vozil (vozilo + prikolica), katere največja dovoljena masa presega (NDM) 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg in prikolica ne posega v homologacijo vozila, mora voznik dodatno opraviti izpit za B kategorijo z dodatno kodo 96.

Tako mora voznik, ki že ima opravljeno B kategorijo, s tako skupino vozil v šoli vožnje opraviti praktični del usposabljanja (min. 9 ur vožnje) in dodatno še praktični del izpita na izpitnem centru. Po opravljenem izpitu voznik na upravni enoti pridobiti vpis nove kategorije B z dodatno kodo 96 (NMD skupine vozil 3500 ≤ 4250). Omenjena koda je sprejeta s strani EU in tako priznana tudi v tujih državah.

Kategorija B+E - (vozilo + priklopnik do skupno NDM 7.000 kg)

Če bi želeli voziti tudi težje počitniške prikolice, pa svetujemo, da v eni od šol vožnje opravite vozniško dovoljenje BE kategorije, ki omogoča vožnjo vozila B kategorije in počitniške prikolice, pri čemer NDM prikolice ne presega 3.500 kg in seveda ne posega v homologacijo vozila.

Največja dovoljena masa takšne skupine vozil v primeru BE kategorije ne sme presegati 7.000 kg.

Za pridobitev vozniškega dovoljena BE boste morali opraviti zdravniški pregled, v šoli vožnje opraviti vsaj 20 ur praktične vožnje s prikolico, uspešno opraviti teoretični in praktični del izpita.

Praktični primeri vleke počitniške prikolice in potrebne kategorije vozniškega dovoljenja:

Da malce bolj pojasnimo novost je najbolje da opišemo nekaj možnosti prevoza prikolic:

1.    Kombi  mase 2.100 kg, nosilnosti 700 kg, želimo vleči lahki priklopnik (do 750kg):

Za to skupino vozil zadostuje B vozniško dovoljenje, saj vozilo glede na NDM 2.800 kg sodi v B kategorijo, za katere zakon določa, da lahko vlečejo katerikoli lahki priklopnik, ne glede na skupno NDM, ki v tem primeru celo presega 3.500 kg.

2.    Osebni avto mase 1.550 kg, nosilnosti 600 kg, želimo vleči prikolico NDM 1.400 kg

V tem primeru skupina vozil presega NDM 3.500 kg, zato boste za vleko potrebovali vsaj novo kategorijo B z dodano kodo 96 ali pa kategorijo BE Seveda pa morate v homologaciji vozila, v kategoriji O pogledati na morebitne omejitve vleke vašega osebnega vozila.

3.    Osebni avto mase 1.300 kg, nosilnosti 400 kg, želimo vleči prikolico NDM 1.400 kg

Največja dovoljena masa te skupine vozil je 3.100 kg, vendar NDM masa prikolice presega samo težo vozila. V tem primeru bi po stari razlagi zakona nujno potrebovali kategorijo BE, po novem zakonu, ki tega določila ne pozna več, pa lahko to skupino vozil vozite tudi samo z B kategorijo, a je potrebno upoštevati, da skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

4.    Kombi mase 2.200 kg, nosilnosti 800 kg, želimo vleči avtoprikolico NDM 1.500 kg

Skupina vozil ima NDM 4.500 kg, zato nujno potrebujte vozniško dovoljenje BE kategorije, prav tako pa morate tudi preveriti, da ne presegate zahtev za vleko prikolice, ki so zapisane v homologaciji kombija.

Največje dovoljene hitrosti pri vleki prikolice

V Sloveniji je največja dovoljena hitrost vožnje vozila do NDM 3,5t s priklopnikom na avtocestah in hitrih cestah 100 km/h, na cestah izven naselja pa 90 km/h. Na cestah po naselju je seveda omejitev 50 oz. 30 km/h. V primeru vleke prikolice z vozilom, katerega NDM presega 3,5t, je maksimalna hitrost omejena na 80 km/h.

Na Hrvaškem je najvišja dovoljena hitrost pri vleki počitniške prikolice 90 km/h na avtocestah, 80 km/h na hitrih cestah in cestah izven naselij in 50 km/h v naselju.

Opozarjamo, da je v številnih državah maksimalna hitrost na avtocestah pri vleki prikolice omejena na 80km/h: Italija, Grčija, Črna gora, Srbija, BiH, Češka, Madžarska, zato bodite ob prestopu meje pozorni na posebne obcestne table, ki vas obveščajo na splošne omejitve v tisti državi.

Registracija lahkega priklopnika in počitniške prikolice

Registracija lahkega priklopnika (največja dovoljena masa do 750 kg) ni potrebna, saj je zavarovan prek vlečnega vozila, zato mora biti pri vleki vedno označen z enako registrsko tablico kot vlečno vozilo. Tehnični pregled za lahke priklopnike je treba opravljati vsaka 4 leta.

Za ostale priklopnike je potrebna registracija le, če je največja dovoljena masa nad 750 kg. V tem primeru je potrebno vsako leto plačati zavarovanje priklopnika in povračilo za uporabo cest, priklopnik pa ima svoje prometno dovoljenje in registrsko tablico. Tehnični pregled počitniških prikolic in prikolic za prevoz čolnov oz. skuterjev pa se opravlja vsaka 4 leta.

Po novem lahko tehnični pregled prikolic opravite tudi na Hrvaškem, saj je ta postala članica EU. Prevod ni potreben, potrebno je le dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu ter potrdilo o opravljenih meritvah zavor na prikolici.

Obvezna oprema počitniških prikolic, označitev tovora  in način vožnje

Počitniške prikolice morajo imeti na zadnjem delu dva trikotna odsevnika, homologirano vlečno napravo  in rezervno kolo. Glede označitve najvišje dovoljene hitrosti pa 47. člen Zakona o pravilih cestnega prometa določa, da morajo imeti na zadnji levi strani označbo največje dovoljene hitrosti, ki je predpisana za to vrsto vozil, le avtobusi, tovorna vozila, katerih NDM presega 3,5t, ter priklopna vozila, razen lahkih in bivalnih priklopnikov. Tako na počitniški prikolici ne potrebujete dodatne nalepke npr. 100 km/h.

Po pravilniku o merah in masah vozil sta lahko avtomobil in priklopnik skupaj dolga do 24 metrov, vendar je potrebno upoštevati, da je največja dovoljena dolžina priklopnika 12 m.

Dodatna vzvratna ogledala morajo biti nameščena le v primeru, ko prikolica ali tovor na prikolici zakriva vidno polje v vzvratnih ogledalih. Širina prikolice skupaj s tovorom ne sme presegati 2,55 m. Sicer pa tovor na tovorni prikolici lahko sega največ 1,5 m preko zadnjega dela vozila oziroma priklopnika, pri čemer mora biti tovor na vozilu oprt na najmanj 5/6 svoje dolžine. Če sega tovor več kot 1 m preko zadnjega dela vozila, mora biti na najbolj izpostavljeni točki označen na:

1. osebnih avtomobilih, trikolesih, lahkih štirikolesih, štirikolesih in lahkih priklopnikih (NDM do 750 kg) s tablo, veliko najmanj 25 × 25 cm, pobarvano izmenično s poševnimi trakovi rdeče in bele barve, ki odseva svetlobo, nameščeno prečno na smer vožnje;

2. drugih vozilih (tudi počitniških prikolicah z NDM nad 750 kg) – s tablo, veliko najmanj 40 × 40 cm, pobarvano izmenično s poševnimi trakovi rdeče in bele barve, ki odseva svetlobo, nameščeno prečno na smer vožnje.

Če tovor čez vozilo sega na bočnih straneh, je ravno tako potrebna označitev s tablami na bočno najbolj izpostavljenih mestih na sprednji in zadnji strani, ki morajo biti nameščene prečno na smer vožnje. Ob zmanjšani vidljivosti in ponoči je treba znaku dodati rdečo neslepečo svetilko.

Če tovor, naložen na motornem ali priklopnem vozilu, ali naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora, zakrivajo mesto, na katerem je nameščena registrska tablica ali svetilke na zadnji strani vozila, mora biti kot najbolj izpostavljen del na zadnji strani vozila nameščen nosilec z registrsko tablico in predpisanimi svetilkami in odsevniki.

Pred vožnjo na priklopniku preverite tudi brezhibnost delovanja vseh svetlobnih naprav, globino profila pnevmatik (najmanj 1,6 mm), stanje vlečne naprave in varnostne vezi ter zavor, če jih priklopnik ima.

Pri vleki priklopnika posebej pazite pri zaviranju, zavirajte pravočasno in z občutkom, ter se izogibajte prehitevanju. Pri prevozu bivalnega priklopnika bodite pozorni na bočni veter, saj vam lahko tudi pri manjših hitrostih zaradi velike bočne površine veter prevrne vozilo. V počitniški prikolici ni dovoljeno prevažati ljudi.