Informacije o kontrolah na mejnih prehodih z Italijo, Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko

Datum objave
Kategorija
Statistika

Številne evropske države so se sredi marca odločile, da bo izvajale dodatno kontrolo na mejnih prehodih in omejile promet za določene skupine potnikov. V aprilu s ponekod že omilili ukrepe. V primeru, da morate nujno potovati v katero od držav, ki ni ravno sosednja, priporočamo, da se obrnete na slovensko veleposlaništvo in pridobite ustrezne dokumente.


Vstop v Slovenijo

Od sredine marca je spremenjen prestop mejnih prehodov s sosednjimi državami. Številni manjši mejni prehodi s sosednjimi državami so zaprti.

Od 12. aprila velja tudi, da se potnikom na poti v Slovenijo odredi 7 dnevna karantena na domačem naslovu. Na zadnji dan karantene je obvezno testiranje na okužbo z virusom COVID-19. Če oseba zavrne testiranje, se karantena podaljša še za 7 dni. Karantena se podaljša tudi, če rezultati niso na voljo na dan odvzema brisa, vendar le do dneva prejema rezultata testa, vendar ne dlje od skupno 14 dni. Če je test negativen, se karantena zaključi, če pa je pozitiven, se osebo obravnava v skladu s strokovnimi smernicami za obravnavo okuženih oseb.

Vstop v državo se ne dovoli:
-     tujim državljanom, ki v Sloveniji ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno
-    osebam, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije
-    tujim državljanom, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in so pozitivni na COVID-19 ali izkazujejo očitne bolezenske znake.

Ukrep se ne velja za tranzitne potnike čez Slovenijo, delovne migrante, dvolastnike ter osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Slovenijo ali so v tranzitu, kot tudi ne na tiste, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.

Mejni prehodi z Italijo

Manjši mejni prehodi so zaprti, odprti so le prehodi:i Škofije (24h), Krvavi potok (5-23h), Fernetiči (24h) in Vrtojba (24h). Mejni prehodi Robič (5-18h), Predel (6-9h & 15-18h) in Rateče so odprti samo za dnevne delovne migrante in druge nujne prehode, ki jih odobri lokalna skupnost.

Zaprtje mejnih prehodov s Hrvaško

Hrvaška je ob začetku krize zaostrovala pogoje prestopa meje in zaprla maloobmejne prehode s Slovenijo.

Od 18. marca je za vse potnike,ki vstopajo na Hrvaško in bodo tam tudi bivali obvezna 14 dnevna samoizolacija na določenem naslovu, ki ga sporoči potnik. To velja tudi za slovenske državljane, za potnike iz regije Bela krajine in Dolenjska pa velja obvezna 14 dnevna karantena. Izjema so potniki v tranzitu, vozniki tovornih vozil, zdravstveni delavci... Državljanom EU je iz Hrvaške omogočen povratek v matično državo.

Glede potovanja po Hrvaški je od začetka aprila za potovanje iz ene v drugo občino potrebno na spletu pridobiti e-Propusnica. Brez tega dokumenta ni možno potovati po državi. Kazni so od 675 - 1.350€. Več informacij na spletni strani hrvaškega ministrstva >>

Mejni prehodi z Avstrijo

Brez potrdila lahko v Avstrijo vstopajo osebe, ki imajo telesno temperaturo pri kontroli na meji nižjo od 37,5°C in ne kažejo znakov okužbe dihal. To ne velja za tovorni promet, čezmejne delavce in intervencijske prevoze.

Tranzitni potniki npr. na poti v Nemčijo lahko prestopijo mejo, vendar s pogojem, da se v Avstriji ne ustavijo.

Od 2. aprila naprej so odprti le še naslednji mejni prehodi z Avstrijo - Korensko sedlo, Karavanke, Ljubelj (5-21), Holmec (5-23), Vič (5-23h), Radelj (5-21), Šentilj (avtocesta in žel. postaja), Trate (5-21), Gornja Radgona, Gederovci in Kuzma. Vsi ostali mejni prehodi so zaprti.

Kontrole tudi v preostalih državah

Madžarska ima na meji s Slovenijo odprta dva večja mejna prehoda na avtocestah Dolga vas in Pince. Odprti so tudi mejni prehodi Hodoš (6-19h - samo za delovne migrante), Pince (lokalna cesta) in Čepinci (6-19h - samo za delovne migrante).

Nemčija je v ponedeljek (16.3.) uvedla skorajda popolno zaprtje meje z Avstrijo, Švico, Luksemburgom, Francijo in Dansko, tako da dovolijo vstop le tistim tujcem, ki v Nemčiji delajo ali imajo drug tehten razlog.

Srbija je zaprla mejne prehode za vse potnike, tudi za Srbe in uvedla policijsko uro, ki velja vsak dan med 17. in 5 . uro. Zaustavili so tudi železniški in medmestni avtobusni promet.

Mejo je sredi marca zaprla tudi Makedonija, že predhodno pa so za tujce zaprle mejo Češka, Poljska in Slovaška.

BiH je zaprla mejo in za vse potnike zahteva 14 dneva karanteno, odprti pa so le največji mejni prehodi. Od 22.3. naprej bo v veljavi tudi policijska ura med 20. in 5. uro.

Črna gora je zaprla mejo za tujce, izjema so tisti, ki v državi delajo, vendar morajo na 14 dnevno samoizolacijo.