Po prihodu v Slovenijo se karantena lahko prekine s hitrim testom

Datum objave
Kategorija
Statistika

Slovenska vlada je sredi januarja podaljšala epidemijo za 60 dni, ob tem pa nekoliko spremenila pogoje vstopa v državo. Od petka, 22. januarja, velja nova izjema za prehod meje za lastnike objektov in zemljišč, 10 dnevna karantena na domu pa se lahko prekine tudi s hitrim testom.

Hitri testi veljavni samo 24, PCR testi 48 ur

Potniki, ki pridejo v Slovenijo iz rdečih držav, so napoteni v 10 dnevno karanteno. Glede na trenutne razmere to velja za večino evropskih držav, ki so na rdečem seznamu. Izjema je Finska, ki je v celoti na zelenem seznamu in še nekatere regije na Norveškem, Danskem, v Grčiji in Franciji.

V karanteno ne bodo napoteni potniki:

> ki sodijo med 13 izjem npr. tranzit, lastniki zemljišč in objektov, prevozniki delovni migranti, družinske povezave, odpravljanje neposredne nevarnosti za premoženje (spisek vseh izjem je spodaj)

> ki na meji predložijo negativen test na covid-19 narejen po HAG metodi (max. 24 ur) v državi članici EU oz. schengenskega prostora ali PCR test (max. 48 ur) narejen v EU ali pri organizaciji izven EU, ki jo je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznal kot ustrezno. Spisek laboratorijev je objavljen na spletni strani www.nlzoh.si.

Novost je, da je hitri test lahko star samo 24 ur od odvzema brisa, PCR test pa 48 ur. Po vstopu v Slovenijo se lahko napotijo do lokacije domovanja, vendar pa morajo tudi tuji državljani upoštevati odlok o omejitvi gibanja po Sloveniji npr. regijske omejitve. 

Prekinitev karantene s hitrim testom

Oseba, ki jo policija na meji ob vstopu v Slovenijo napoti v 10 dnevno karanteno na domu, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje in s tem karanteno prekine.

Prizna se hitri antigenski test ali PCR test in po novem ni več potrebno čakati 5 dni za opravljanje testa. Ta se lahko opravi tudi takoj po prihodu v Slovenijo. Od 9.1. pa Slovenija ne izvaja več hitrih testov direktno na mejnih prehodih, zato je potrebno test opraviti na eni od lokacij, kjer jih opralvjajo -  spisek lokacij izvajanja hitrih testov na covid-19 po Sloveniji >

13 izjem za vstop v Slovenijo brez karantene

Med izjeme prehoda meje brez karantene ali negativnega testa je od 16.1. objektov in zemljišč dodan tudi dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem območju, od 22.1. pa bo veljala izjema tudi za lastnike objektov in zemljišč.

Osebe s tega seznama pri vstopu v Slovenijo niso napotene v karanteno oz. ne potrebujejo negativnega testa:

- osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 6 urah po vstopu

- osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu ter zapusti Slovenijo v 8 urah po prehodu meje

- čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo in se vrača v 14 urah po prehodu meje

- osebi, ki ima naročene zdravstvene storitve v Sloveniji, ob takojšnji vrnitvi po opravljeni storitvi. V primeru mladoletne osebe velja izjema tudi za skrbnika, ki potujeta skupaj

- državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, od 22.1. velja tudi za vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje

- otrok, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo

- osebi, ki opravlja mednarodni prevoz s tovornim vozilom

- osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim vozilom

- predstavniki tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo v Sloveniji

- osebe z diplomatskim potnim listom

- osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali EU državi ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu

- pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje

- dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrne takoj po opravljenem delu.

Finska edina na zelenem seznamu

Rdeči seznam držav EU oz. schengenskega prostora (karantena ob vstopu, razen za izjeme ali z negativnim testom PCR ali HAG) - velja od 22.1. 2021:

- Andora

- Avstrija

- Belgija

- Bolgarija

- Ciper

- Češka

- Danska (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen pokrajine Grenlandija in Ferski otoki

- Estonija

- Francija: vse administrativne enote celinske Francije, po novem tudi Korzika, in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskih ozemelj Guadeloupe, Martinique in La Reunion

- Grčija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Južnoegejski otoki, Kreta, Epir in Jonski otoki

- Hrvaška

- Irska

- Italija

- Latvija

- Lihtenštajn

- Litva

- Luksemburg

- Madžarska

- Malta

- Monako

- Nemčija

- Nizozemska

- Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Oslo, Rogaland, Trøndelag in Viken

- Poljska

- Portugalska

- Romunija

- San Marino

- Slovaška

- Španija

- Švedska

- Švica

- Vatikan