Višina kazni po Evropi za vožnjo pretežkega avtodoma

Datum objave
Kategorija
Statistika

Počitniška vozila so vsako leto bolj moderna in vključujejo vse več dodatne opreme, kar hitro povzroči probleme pri največji dovoljeni skupni masi, ki je zaradi B kategorije vozniške dovoljena največkrat omejena na 3,5 tone. Preverili smo višine kazni za tak prometni prekršek v Sloveniji in po Evropi.

Na avtodom ali počitniško prikolico se običajno potem doda še precej dodatne kamping opreme (mize, stoli, žar), satelitski krožnik, nosilec koles, klimo, k skupni teži veliko doda tudi polna posoda sveže vode in pogosto se zgodi, da tako opremljen avtodom ali prikolica preseže največjo dovoljeno maso 3,5t.

Ob tem se običajno preseže tudi kategorija vozila, ki jo lahko upravljamo z vozniškim dovoljenjem. Večino avtodomov lahko vozimo z B kategorijo, kamor sodijo le vozila z najvišjo dovoljeno maso (NDM) do 3,5t.

Pri vleki počitniške prikolice je potrebno upoštevati dva podatka. Največja dovoljena masa vozila in prikolice ne sme presegati 3.5t, ob tem pa počitniška prikolica ne sme posegati v homologacijo vozila. Če NDM presega 3.5t, je rešitev v vozniškem dovoljenju B + koda 96 oz. B + E, ki potem omogoča vleko težjih prikolic.

V primeru, ko prikolica presega vrednosti zapisane v homologaciji vlečnega vozila, pa je edina rešitev zamenjava vozila ali nakup lažje prikolice. Izjema so lahki priklopnik z NDM do 750kg, saj v tem primeru lahko skupaj z vozilom tudi presežete NDM 3,5t. Več o pravilih vleke počitniške prikolice smo napisali tukaj.

Višina kazni za preobremenjeno vozilo v Sloveniji in tujini

Preverili smo, kakšne so kazni v Sloveniji in tudi v tujini za vožnjo pretežkega avtodoma ali vleko pretežke počitniške prikolice.

Slovenija - Zakona o cestah v 31. členu določa kazni za vožnjo vozila ali skupine vozil (avto + prikolica), ki presega največjo dovoljeno maso. Zakon dovoljuje do 3% preseganja največje dovoljene skupne mase. Tako je predvidena kazen 200 eur, če je skupna masa presežena za 3 – 10%, 300eur za nad 10 - 20%, 600€ za nad 20 - 30% in 900 eur, če je skupna masa vozila presežena za več kot 30%.

Zakon o voznikih v 56. členu določa, da lahko vozilo upravlja tista oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste kategorije, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi in ne vozi v nasprotju z omejitvijo, vpisano v njenem vozniškem dovoljenju. Predvidena kazen je 500 eur.

V primeru vleke počitniške prikolice je v Zakonu o pravilih cestnega prometa (79.člen) določeno, da vlečna naprava ne sme biti obremenjena bolj kot to določa proizvajalec in kazen za tak prekršek je 80 eur. 80. člen zakona pa še določa, da je voznik, ki ne izpolnjuje pogojev za vožnjo vlečnega vozila lahko kaznovan z globo 120 eur

Hrvaška – dovoljeno je vozilo preobremeniti za 3%, kazen za večje preobremenitve pa je 500 kun (67 eur). Če vozite vozilo z nepravo kategorijo vozniškega dovoljenja, je kazen lahko 2.000 kun (267 eur).

Avstrija - avstrijski policisti zelo radi tehtajo avtodome, kar se velikokrat dogaja tudi na avtocestah. Tolerance ne poznajo, je pa kazen lahko od 90 do 5.000 eur. Tako je za npr. do 6% preobremenjeno vozilo kazen 170 eur, za do 11% preobremenitve pa je kazen že 210 eur.

Nemčija - tolerirajo do 5% preobremenitev vozila, so pa sicer kazni od 10 do 235 eur – npr. za preobremenitev do 10% je kazen 30 eur, do 20% pa je kazen 95 eur.

Italija – v primeru največje dovoljene maso tolerirajo do 5% preobremenitev, kazen za večje preobremenitve je od 41 do 1.682 eur

Francija – v letu 2019 so sprejeli strožji zakon in tolerance ne poznajo, kazen za preobremenjeno vozilo pa je od 90 do 750 eur. Ta znesek velja za preobremenitev do 500 kg, ki se za večjo preobremenitev lahko poviša. V primeru, ko je vozilo preobremenjeno za več kot 5%, lahko zadržijo vozilo.

Belgija – tolerirajo do 2% preobremenitev, kazen pa je od 110 do 330 eur

Nizozemska – kazen za vožnjo pretežkega vozila je od 120 do 470 eur

Danska – tolerirajo da NDM presežete do 1%, kazen pa je od 10 do 20 eur

Švica – znano je, da na večjih mejnih prehodih vsa počitniška vozila tehtajo, kazen za preobremenitev do 100kg je 85 eur, za več je kazen od 170 do 210 eur. Če NDM presega za več kot 5%, je kazen lahko tudi višja. Nadaljevanje vožnje je dovoljeno le ustreznim vozilom.

Španija – tolerirajo do 5% dodatne teže, kazen za preobremenitev od 6 do 15% je od 300 do 400 eur, za več pa od 1.500 do 4.600 eur