Spremembe pri pravilih vstopa v Slovenijo - nova izjema za lastnike nepremičnin

Datum objave
Kategorija
Statistika

Vlada je v sredo, 14.4., sprejela nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo in z njim določila nekaj novih izjem pri vstopu brez karantene oz. brez testiranja. Med izjeme je dodana nova možnost prehajanja meje za lastnike nepremičnin s 3 dnevnim negativnim testom. Spremembe pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu oz. že v petek, 16.4.

Med glavnimi novostmi je izjema za vzdrževalna dela na nepremičnini, ki po novem omogoča prehod meje v roku 48 ur s 3 dnevnim negativnim testom, v odloku pa sta dodani še dve novi cepivi – Sputnik in Johnson & Johnson, ki bosta cepljenim osebam z enim odmerkom po 21 dneh omogočali vstop v Slovenijo brez karantene.

Vstop brez karantene in brez negativnega testa

Med izjeme pri vstopu v Slovenijo brez negativnega testa so dodali:

- nujne poslovne razloge in se oseba vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje

- dnevne šolarje brez omejitve starosti in osebe, ki jih prevažajo čez mejo in se vrnejo takoj po opravljenem prevozu

- izjema prehajanja meje brez testa za dvolastnike v obmejnem območju pa izjema sedaj velja tudi za njihove družinske člane, kadar potujejo skupaj.

Za osebe, ki v tranzitu potujejo čez Slovenijo, so podaljšali čas potovanja iz 6 na 12 ur.

3 dnevni negativni PCR ali hitri test – vstop brez karantene

Ta izjema je določena povsem na novo in velja tudi za lastnike nepremičnin, pavšalov, plovil. Izjema velja za državljana EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge države EU ali schengenskega območja, in ima negativni hitri ali PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, in se čez mejo vračajo v 48 urah, kjer je opravljal:

- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore

- oskrbo ali nego družinskih članov

- vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi - izjema vzdrževalnih del velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

7 dnevni negativni PCR ali hitri test – vstop brez karantene

Dodana je izjema za osebe, ki potujejo zaradi družinskih razlogov zaradi starševskih skrbi, stikov z otrokom ali vzdrževanja stikov s partnerjem ali zunajzakonskim partnerjem in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče in potujejo skupaj.

Ažurirani podatki glede prestopa meje s Hrvaško, je opraviti teste ipd. >>