Sprememba odloka o pogojih vstopa v Slovenijo

Datum objave
Kategorija
Statistika
9662 ogledov

Vlada se je odločila za spremembo odloka, ki določa pogoje vstopa v Slovenijo. Od ponedeljka, 15.11., se izjema za vstop v Slovenijo brez karantene pri otrocih zniža s 15 na 12 let. Dodatno so v odlok zapisali, da se rezultati hitrih testov za samotestiranje ne morejo uporabljati kot dokazilo za vstop v Slovenijo.

Za vstop v Slovenijo brez karantene še vedno veljajo pogoji PCT (prebolelost, cepljenje in testiranje), edina sprememba pa je, da se starostna meja za otroke, ki ne potrebujejo PCT pogoja, s 15 let zniža na 12 let. Tako od ponedeljka, 15. novembra, lahko brez covid potrdila v Slovenijo le še otroci, ki so mlajši od 12 let (11,99).

V novem odloku se izrecno določa, da izpolnjevanja pogoja testiranja pri vstopu v Slovenijo ni mogoče dokazovati s testom HAG za samotestiranje npr. s testi, ki jih uporabljajo šolarji ipd. Še vedno pa ostajajo veljavni hitri testi, ki se izvajajo na uradnih točkah testiranja in tam dobite tudi potrdilo o negativnem testu. Vsi ostali pogoji pri vstopu v Slovenijo ostajajo enaki kot že v oktobru in jih navajamo spodaj.

Pogoj PCT za vstop v Slovenijo brez karantene:

1. Dokazilo o negativnem PCR testu, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali negativnem hitrem testu, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa

2. digitalno covid potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR oz. digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot evropsko potrdilo in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku

3. dokazilo o covid cepljenju, s katerim oseba izkazuje, da je prejela:

- drugi odmerek cepiva Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca in Covishield ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku

- eden odmerek cepiva Janssen. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja.

4. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;

5. dokazilo o prebolevnosti iz prejšnje točke + dokazilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da je bila v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 3. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

10 dnevna karantena na domu

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za 10 dni.

Če je oseba tujec brez prebivališča v Sloveniji, se ji vstop v Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na domu za 10 dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Slovenijo ne dovoli.

Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, lahko karanteno predčasno prekine šele peti dan po napotitvi v karanteno z negativnim PCR testom.

Izjeme vstopa v Slovenijo brez pogoja PCT in brez karantene

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT dovoli naslednjim kategorijam oseb:

1. osebi, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevoza s tovornim vozilom in Slovenijo zapusti v 12 urah po prehodu meje.

2. tujcu, ki skozi Slovenijo potuje v tranzitu in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu

3. otroku, ki še ni dopolnil 12 let (do vključno 14.11. še velja meja 15 let) in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo. Če otrok iz potuje v spremstvu drugih družinskih članov (na primer starih staršev, strica, tete), mora oseba ob vstopu v Slovenijo predložiti podpisano (ni potrebno, da je overjeno) pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.

4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje

5. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje

6. osebi, ki prevaža otroka, ki še ni dopolnil 12 let (do vključno 14.11. velja še 15 let), zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje in se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje;

7. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji zdravstveno stanje to dopušča.

Datum objave
Kategorija
Statistika
9662 ogledov