Sprememba odloka o pogojih vstopa v Slovenijo

Datum objave
Kategorija
Statistika

Vlada se je odločila za spremembo odloka, ki določa pogoje vstopa v Slovenijo. Od ponedeljka, 15.11., se izjema za vstop v Slovenijo brez karantene pri otrocih zniža s 15 na 12 let. Dodatno so v odlok zapisali, da se rezultati hitrih testov za samotestiranje ne morejo uporabljati kot dokazilo za vstop v Slovenijo.

Za vstop v Slovenijo brez karantene še vedno veljajo pogoji PCT (prebolelost, cepljenje in testiranje), edina sprememba pa je, da se starostna meja za otroke, ki ne potrebujejo PCT pogoja, s 15 let zniža na 12 let. Tako od ponedeljka, 15. novembra, lahko brez covid potrdila v Slovenijo le še otroci, ki so mlajši od 12 let (11,99).

V novem odloku se izrecno določa, da izpolnjevanja pogoja testiranja pri vstopu v Slovenijo ni mogoče dokazovati s testom HAG za samotestiranje npr. s testi, ki jih uporabljajo šolarji ipd. Še vedno pa ostajajo veljavni hitri testi, ki se izvajajo na uradnih točkah testiranja in tam dobite tudi potrdilo o negativnem testu. Vsi ostali pogoji pri vstopu v Slovenijo ostajajo enaki kot že v oktobru in jih navajamo spodaj.

Pogoj PCT za vstop v Slovenijo brez karantene:

1. Dokazilo o negativnem PCR testu, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali negativnem hitrem testu, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa

2. digitalno covid potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR oz. digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot evropsko potrdilo in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku

3. dokazilo o covid cepljenju, s katerim oseba izkazuje, da je prejela:

- drugi odmerek cepiva Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca in Covishield ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku

- eden odmerek cepiva Janssen. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja.

4. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;

5. dokazilo o prebolevnosti iz prejšnje točke + dokazilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da je bila v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 3. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

10 dnevna karantena na domu

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za 10 dni.

Če je oseba tujec brez prebivališča v Sloveniji, se ji vstop v Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na domu za 10 dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Slovenijo ne dovoli.

Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, lahko karanteno predčasno prekine šele peti dan po napotitvi v karanteno z negativnim PCR testom.

Izjeme vstopa v Slovenijo brez pogoja PCT in brez karantene

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT dovoli naslednjim kategorijam oseb:

1. osebi, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevoza s tovornim vozilom in Slovenijo zapusti v 12 urah po prehodu meje.

2. tujcu, ki skozi Slovenijo potuje v tranzitu in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu

3. otroku, ki še ni dopolnil 12 let (do vključno 14.11. še velja meja 15 let) in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo. Če otrok iz potuje v spremstvu drugih družinskih članov (na primer starih staršev, strica, tete), mora oseba ob vstopu v Slovenijo predložiti podpisano (ni potrebno, da je overjeno) pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika.

4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje

5. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje

6. osebi, ki prevaža otroka, ki še ni dopolnil 12 let (do vključno 14.11. velja še 15 let), zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje in se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje;

7. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji zdravstveno stanje to dopušča.