Slovenski kampi ostajajo zaprti, a omogočen dostop do pavšalne počitniške prikolice

Datum objave
Kategorija
Statistika

Slovenska vlada je sprejela nekaj omilitev ukrepov gibanja med občinami, ki zadevajo vse, ki želijo kaj postoriti na svoji nepremični v drugi občini. Odlok prične veljati v soboto, 18. aprila.

Za kampiste je pomemben podatek, da kampi po Sloveniji še vedno ostajajo zaprti, Kljub temu je lastnikom pavšalnih prikolic izjemoma dovoljen dostop do lastnine oz. počitniških prikolic v avtokampu, če je to nujno zaradi nujnih vzdrževalnih del in preprečevanja škode na premoženju. Ne morejo pa v kampu prespati, saj morajo biti kampi po vladnem odloku še vedno zaprti!

Lastniki prikolic na pavšalu lahko pridejo do njih le po predhodnem dogovoru in odobritvi s strani kampa. Pri prestopu občinske meje je priporočljivo pri sebi imeti pogodbo o pavšalnem najemu parcele ali nek drug dokument, s katerim se lahko dokaže, da gre oseba do počitniške prikolice ter spodnjo izjavo.

Sproščanje gibanja med občinami velja tudi za vse, ki imajo nepremičnino v drugi občini in si želijo kaj postoriti okoli vikenda ali obdelovati njivo. Oseba mora imeti pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta.

Dodatno je pri prehodu občinskih meja potrebno imeti lastnoročno podpisano izjavo (vzorec izjave), ki vsebuje naslednje podatke:

1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
5. čas zadrževanja na zemljišču ali objektu izven občine,
6. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
7. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
8. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
9. navedbo, da se oseba zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.