Slovenija sprejela višje turistične takse in novo promocijsko dajatev

Datum objave
Kategorija
Statistika

Državni zbor je sprejel zakon o višji turistični taksi in novi promocijski taksi, ki bosta lahko v najbolj turističnih občinah znašali kar 3,125 eur na osebo na noč.

Slovenski državni zbor je po zelo hitrem postopku sredi februarja sprejel nov zakon o povišanje turistične takse - avtokampi.sispodbujanju razvoja turizma, ki prinaša višje turistične takse. Zanimivo je, da o tej novosti slovenski mediji ne poročajo, so se pa že razpisali mediji na Hrvaškem v BiH in Srbiji, v kratkem pa lahko pričakujemo prve odzive tudi z nemškega trga. Zakon je bil 28.2. objavljen v uradnem listu (Ur.l. št. 13) in po njem morajo občine urediti predpise v 3 mesecih, nova promocijska taksa pa pričenja obračunavati 1.1. 2019.

V Sloveniji smo turisti v letu 2017 ustvarili 12 milijonov nočitev, od tega 8,1 milijona nočitev tuji turisti, domači pa kar 3,9 milijona, zato je informacija o višji turistični taksi pomembna tudi za domače goste.

Glavna novost novega zakona o spodbujanju razvoja turizma je v določitvi nove najvišje vrednosti turistične takse, ki se je iz 1,265 eur povišala na 2,50 eur, dodatno pa bodo turisti plačevali še promocijsko takso. Ta bo znašala 25% na znesek turistične takse oz. ob najvišjem znesku turistične takse kar 0,625 eur oz. skupaj s turistično takso 3,125 eur na osebo na noč.

Gre za novost, s katero bodo turisti ob obisku Slovenije plačali za dodatno promocijo, denar pa bo šel direktno v Slovensko turistično organizacijo, kjer na letni ravni pričakujejo 4,7 milijona evrov novih prihodkov.

Kampisti bomo plačevali 492%, takso bodo plačevali tudi planinci
Glede na dosedanjo prakso, ko je večina slovenskih turističnih občin obračunavala najvišji možni znesek turistične takse, lahko predvidevamo, da bodo občine kot so npr. Bled, Bohinj, Bovec, Piran sprejele najvišji možen znesek 2,50 eur oz. skupaj s promocijsko takso 3,125 eur.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo s povišanjem takse računajo, da bodo občine prejele skorajda 7 milijonov evrov več denarja iz tega naslova, ki pa naj bi šel za izgradnjo turistične infrastrukture. Žal pa v praksi vemo, da se iz turistične takse plačujejo tudi ostali »nujno« potrebni občinski projekti in da domači in tuji turisti od tega nimajo veliko boljše turistične ponudbe.

Zakon sicer predvideva, da občine lahko same določijo znesek turistične takse, lahko pa bodo določale tudi popuste oz. oprostitve. Nov zakon namreč ukinja dosedanji 50% popust na takso v kampih in uvaja plačilo turistične takse tudi za planince, ki bodo prenočevali v planinskih kočah. Ti so bili do sedaj oproščeni plačila taks. Kampisti smo po starem zakonu v slovenskih kampih plačevali takso v višini 0,635 eur, po novem pa bo ta lahko znašala kar 3,125 eur (+492%), enak znesek pa bodo morali ob najvišji turistični taksi plačati tudi obiskovalci planinskih koč. Do 50% popusta so po novem upravičeni le še otroci od 7. do 18. leta in gostje stari do 30 let, ki prenočujejo v hostlih.

Naše mnenje o višji turistični in novi promocijski taksi
Pri sprejemanju novega zakona se je videlo, da se je slovenski vladi zelo mudilo ujeti še zadnji vlak sprejemanja novih zakonov pred prihajajočimi volitvami, čepav bodo nove takse veljale šele v letu 2019. Z uvedbo višje turistične takse in nove promocijske takse je ministrstvo želelo pridobiti dodatna sredstva za delovanje STO, v dogovoru z občinami pa tudi za krpanje proračunov le teh.

Gre za zgrešen koncept, saj bodo turisti to prepoznali kot dodatno obdavčitev, ki pa ni majhna. Štiričlanska družina (2 odrasla + 2 otroka) bo za 7 nočitev v kampu v Sloveniji plačala 65 eur turistične takse, kar ni majhen znesek.

Pravilno bi bilo, da za turistično promocijo Slovenije in delovanje STO poskrbi država v sodelovanju z gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področju turizma. Podjetja imajo z boljšo promocijo in posledično s povečanjem števila gostov tudi večje dobičke in prav bi bilo, da za dodatno promocijo plačajo določen procent od dobička. Žal pa je skorajda 40% slovenskih hotelov in tudi nekaj kampov v državni lasti, kar pa pomeni, da bi država vzela denar od dobička svojih lastnih podjetji. Tako so se na žalost odločili za enostavno dodatno obdavčitev turistov.

Zanimivo je tudi, da ministrstvo ni ponudilo rešitve za pobiranje turistične takse pri nenadzorovanem oddajanju sob in stanovanj turistom preko portala Airbnb. Ta možnost že obstaja in jo omogoča tudi sam Airbnb, ko v Parizu turistični organizaciji plača takso za vsako rezervacijo.