Prodaja se kamp Jezero ob Velenjskem jezeru

Datum objave
Kategorija
Statistika

Ob Velenjskem jezeru leži kamp Jezero, ki je v lasti Premogovnika Velenje. V zadnji sezoni je bil kamp zaprt, sedaj pa smo na spletu našli informacijo, da bo 15. marca potekala dražba, saj se kamp prodaja.

Predmet prodaje je celoten kompleks kampa Jezero, kjer gre za ograjen prostor za kampiranje v skupni izmeri 25.443 m2, ki ga sestavljajo zemljišča ID znak: parcela 964 937/0, parcela 964 922/10, parcela 964 922/11, parcela 964 922/12, parcela 964 3557/2 in parcela 964 3557/3.

V ograjenem prostoru na zemljišu ID znak parcela 964 937/0, se nahajata dva objekta (gostinski objekt in recepcija), št. stavbe 439-1, površina 152 m2 in št. stavbe 440-1, površina 151 m2.

Kamp ima priključek za elektriko, vodovod in kanalizacijo.

Zemljišče se prodaja bremen prosto, razen stvarnih služnosti na zemljiščih ID znak: parcela 964 922/10, parcela 964 922/11, parcela 964 922/12, parcela 964 3557/2 in parcela 964 3557/3. Za potrebe dostopa do nepremičnin, ki so predmet prodaje, bo ustanovljena služnost v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin.

Datum dražbe je 15.3. ob 12. uri, izklicna cena za kamp Jezero je 755.000 € - prodaja se samo kot celota!

Celotna razpisna dokumentacija (pdf) >>

Ponudbe se bodo štele za pravočasne, če bodo prispele najpozneje do 15.3.2022 do 12.00 ure na naslov Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, z oznako "Ne odpiraj - javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča "Kompleks Avtokamp Jezero, Velenje".

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom predmetnih nepremičin v času javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: natalija.sovic-jelenko@rlv.si.

Ogled predmetnih nepremičnin bo možen izključno na podlagi predhodno izkazanega interesa, ki ga ponudnik pisno sporoči prodajalcu na zgornji e-naslov vsaj tri delovne dni pred datumom ogleda, ki bo predvidoma organiziran na lokaciji nepremičnin, dne 7.3.2022 med 12.00 in 14.00 uro.

Kontaktni podatki:

Premogovnik Velenje, d.o.o., Velenje

tel.: 03 899 65 56 Natalija Sovič Jelenko