Privoščite si zaslužen in brezskrben oddih

Datum objave
Kategorija
Statistika

Zavarovanje za tujino NLB Vita Tujina do konca marca 2021 krije stroške tudi v primeru, da v tujini zbolite za boleznijo Covid-19! Izkoristite 10% popust na ceno zavarovanja.

NLB Vita Tujina

Slovenci se zaradi bližine najpogosteje odpravimo na počitnice prav k našim sosedom, in to tako na daljše počitnice kot na enodnevno pot. Čedalje bolj se zavedamo pomembnosti sklenitve zdravstvenih zavarovanj z medicinsko asistenco pred odhodom na dopust. Nekoliko manj pa se zavedamo dejstva, da nas lahko nezgoda doleti tudi na krajših poteh v tujino.

NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, ki krije stroške nujne zdravniške oskrbe in stroške nujnega prevoza v primeru, če zbolimo ali se poškodujemo v tujini. Ob nesreči ali bolezni v tujini pomaga asistenčni center v slovenskem jeziku 24/7. Zavarovanje velja za ves svet. S sklenitvijo zavarovanja poskrbimo za nepredvidene izdatke nujne zdravniške pomoči v tujini, ki so lahko zelo visoki.

Če večkrat na leto potujemo v tujino, svetujemo sklenitev Multitrip zavarovanja, ki velja za neomejeno število potovanj v tujino, pri tem, da posamezno potovanje ni daljše od 60 dni. Zavarovalna vsota velja v celoti za vsako posamezno potovanje, kar je še dodatna prednost celoletnega Multitrip zavarovanja.

Zavarovanje za tujino NLB Vita Tujina do 31. 3. 2021 krije stroške tudi v primeru, da v tujini zbolite za boleznijo Covid-19!

Ker imajo posledice nezgode lahko velik vpliv na vaše finančno stanje in finančno stanje vaše družine, se je pametno zavarovati tudi z nezgodnim zavarovanjem NLB Vita Nezgoda, saj se zdravljenje poškodbe v tujini lahko nadaljuje tudi v domovini.

Kako do zavarovanja za tujino?

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini NLB Vita Tujina in nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda lahko sklenete v vseh NLB Poslovalnicah ali na spletnem naslovu www.zav-vita.si

Do konca decembra 2020 izkoristite 10% popust! 

Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda in zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini NLB Vita Tujina: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje trži NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik. Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.