Od ponedeljka odprte terase lokalov v kar osmih regijah

Datum objave
Kategorija
Statistika

Vlada je v sredo, 14. aprila, sporočila, da se bodo v ponedeljek v kar osmih regijah odprle terase lokalov in restavracij. Vse ostale omejitve pa ostajajo, kar velja tudi za prehajanje statističnih regij. Je pa zopet dovoljena uporaba parkirišč za avtodome, vendar z upoštevanjem regijskih omejitev.

Odprte terase lokalov in restavracij

Od 19. aprila naprej bo v osmih statističnih regijah po Sloveniji: Obalno-Kraška, Goriška, Gorenjska, Zasavska, Posavska, Podravska, Koroška in Pomurska spet dovoljena strežba hrane in pijače na terasah gostinskih obratov, ki bodo lahko odprti med 7. in 19. uro.​

V vseh ostalih regijah pa bo še vedno dovoljen osebni prevzem hrane in pijače, ki bo od ponedeljka dovoljen brez časovnih omejitev.

Odprte šole, trgovine in smučišča

V ponedeljek, 12. aprila, so se po celotni državi ponovno odprli vrtci in šole. Nočne omejitve gibanja med 22. in 5. uro ni več, v rdečih regijah pa še vedno veljala prepoved zbiranja ljudi na javnih mestih. Na zunanjih javnih krajih že od sobote, 10.4., ni več potrebno nositi zaščitne maske oz. je ta obvezna le, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalja min.1,5 m.

Glede trgovin in storitev je večina lahko odprtih pod določenimi pogoji kot so veljali že prej. Ponovno so lahko odprta tudi smučišča in sicer pod enakimi pogoji kot pred zaprtjem npr. 7 dnevni negativni hitri test za odrasle osebe.

Turistične nastanitve bodo odprte šele v rumeni fazi, kar pa realno pomeni, da med prvomajskimi počitnicami za običajne goste ne bo odprtih kampov in hotelov. Še vedno pa je dovoljena poslovna uporaba turističnih namestitev.

Prehod državne meje

Ustavno sodišče je določilo, da je izstop iz države omogočen vsem osebam, še vedno pa veljajo določeni ukrepi pri vstopu v Slovenijo. Nov odlok ne omogoča vstopa z negativnim hitrim testom (HAG), meja za otroke pa je bila iz 13 dvignjena na do 15 let, ki ponovno sodijo med izjeme.  Odrejene 10 dnevne karantene še vedno ni možno skrajšati z negativnim  testom.

Osebe, ki potujejo v tujo državo, sodijo med izjeme za prehajanje slovenskih regijskih meja, tako da je taka pot možna tudi brez PCR testa.

Vstop v Slovenijo brez 10 dnevne karantene iz rdečih držav je omogočen osebam:

•    imajo negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v EU, schengenskem prostoru, Veliki Britaniji ali ZDA,

•    imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 (samo iz EU, schengna, ZDA ali VB) in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev,

•    imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni ali cepiva Vaccine Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

Izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega PCR testa

Med te izjeme so ponovno dodani otroci do starosti 15 let, akreditirani novinarji na službeni poti v tujini in osebe, ki vstopajo v Slovenijo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje:

1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza,

2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v 8 urah po vstopu v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz Slovenije;

3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 6 urah po vstopu;

4. osebi z diplomatskim potnim listom;

5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

7. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;

8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;

9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;

10. pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini (taka oseba mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec);

11. osebi, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje;

12. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje;

13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

Izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo 7-dnevnega negativnega PCR ali hitrega HAG testa

Med te izjeme se po novem namesto dnevnih delovnih migrantov dodajo delovni migranti in osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev, pod pogojem, da se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje. Med izjeme sodijo tudi lastniki nepremičnin npr. na Hrvaškem za opravljanje vzdrževalnih del in se vrnejo v 12 urah.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebam, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG test , ki ni starejši od 7 dni od dneva odvzema brisa v primeru, da gre za čezmejnega delavca, osebo, ki je stara 15 let ali več in dnevno oz. občasno prehaja meja zaradi izobraževanja ter osebo, ki prevaža šolarja in se takoj vrne čez mejo, osebo, ki mejo prehaja zaradi naročenih zdravstvenih storitev in osebo iz EU, ki opravlja pomoč osebam ali nego družinskih članov, ima stike z otroki ali vzdrževalna dela na zasebnem objektu v lasti ali najemu, in se čez mejo vrača v 12 urah.

Prepoved gibanja med regijami

Omejitev prehajanja med statističnimi rdečimi regijami ostaja v veljavi tudi v tednu 12.4. - 18.4. in je podobno kot pri vstopu v Slovenijo omogočena osebam, ki imajo določena potrdila ali pa sodijo med izjeme. Pomembna izjema je, da lahko čez statistične regije brez dodatnih potrdil potujejo tudi osebe na poti v tujino.

Prehod med rdečimi regijami se dovoli osebam, ki imajo:

negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v EU, schengenskem prostoru, Veliki Britaniji ali ZDA,

potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 (samo iz EU, Schengna, ZDA ali VB) in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev,

dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva Comirnaty Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni ali cepiva Vaccine Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

Izjeme za prehod regijskih meja - posameznik mora imeti pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano izjavo

1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

10. dostop do trgovin ali storitev v drugi regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v regiji prebivališča, ali če jih v regiji prebivališča ni,

11. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

12. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,

13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje teh izjem za prehod regijske meje velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Uporaba parkirišč za avtodome po 12. aprilu

Z ministrstva za notranje zadeve smo dobili informacijo (spodnji dopis), da je uporaba parkirišč za avtodome ponovno dovoljena in sicer za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prehod rdečih statističnih regij (negativni PCR test, potrdilo o prebolelosti ali cepljenju) po celotni Sloveniji.

Za osebe, ki nimajo teh potrdil, je dovoljena uporaba parkirišč znotraj statistične regije, kjer imajo stalno ali začasno bivanje. V obeh primerih je dovoljeno tudi prenočevanje.