Nov prometni režim med Ilirsko Bistrico in mejnima prehodoma Jelšane ter Novokračine

Datum objave
Kategorija
Statistika

V zadnjih dneh je na območju Ilirske Bistrice in mejnih prehodov Jelšane ter Novokračine prihajalo do daljših zastojev, ki so posledica dodatne controle covid dokumentov na obeh straneh mejnih prehodov.

Zaradi več kilometrskih zastojev je bil ohromljen tudi lokalni promet, saj so številni tuji potniki izbrali bližnjico iz Ilirske Bistrice do maloobmejnega prehoda Novokračine, zato so se na Ministrstvu za notranje zadeve in na Direkciji za infrastrukturo dogovorili za hitro rešitev in spremembo prometnega režima na tem območju. Ta bo veljala vse vikende v avgustu od petka od 7. zjutraj do ponedeljka do 15. ure.

Glavna sprememba je, da bo cesta Ilirska Bistrica – Zabiče v smeri mejnega prehoda Novokračine odprta le za lokalni promet, ves tranzitni promet v smeri Reke pa bo moral potekati po glavni cesti do kraja Jelšane. Šele tam bo možna preusmeritev ali na glavni mejni prehod Jelšane ali na maloobmejni prehod Novokračine.

Potniki, ki bodo v Slovenijo vstopili na mejnem prehodu Novokračine, pa bodo v smeri Ilirske Bistrice morali uporabiti regionalno cesto skozi Zabiče, saj bo odsek regionalne ceste Novokračine – Jelšane (samo za smer Ilirske Bistrice) odprt le za lokalni promet.

Lokalno prebivalstvo, vozila lokalnih gospodarskih družb in intervencijska vozila lahko v primeru zastojev dostopajo do želene lokacije po t.i. krožnem sistemu po cesti Ilirska Bistrica – Zabiče - Novokračine – Jelšane ter nato po glavni cesti Jelšane – Ilirska Bistrica.

Sprememba prične veljati že v petek, 5. avgusta.