Nemčija na rdeči seznam uvrstila Slovenijo in Hrvaško v celoti

Datum objave
Kategorija
Statistika

Od nedelje, 1.11., so na rdečem nemškem spisku v celoti Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Bolgarija in večji del Avstrije ter Italije. V kratkem lahko pričakujemo spremembe tudi na slovenskem spisku rdečih držav

 Nemčija uvrstila slovensko regijo na rdeč seznam

Nemčija tedensko spremlja podatke​

Nemški inštitut Roberta Kocha je zadolžen za spiske rizičnih držav, kamor odsvetujejo potovanja. Državo oz. regijo uvrstijo na rdeč seznam, če je v zadnjih sedmih dneh število pozitivnih oseb na 100.000 prebivalcev višje od 50. Dodatno upoštevajo tudi informacije, ki jih o širjenju korona virusa na nekem območju pripravijo nemška veleposlaništva.

Nemci podatke preverjajo na tedenski ravni, njihove ukrepe pa potem povzemajo tudi številne druge države, od konca septembra tudi Slovenija. Zadnji popravek na slovenskem spisku rdečih držav je bil sprejet v petek, 23. oktobra, v veljavo pa je stopil tri dni kasneje. Naslednji popravek tako pričakujemo ob koncu prvega novembrskega tedna.

Novosti na nemškem spisku rdečih držav

Od nedelje, 1.11., so v celoti na rdečem spisku Slovenija ( po novem tudi Obalna regija), Hrvaška ( po novem tudi Istra in Kvarner), večji del Avstrije (izjema dve okrožji ob nemški meji), Italije (izjema Kalabria), Madžarska in Bolgarija.

Od 24. oktobra so na nemškem rdečem seznamu v celoti tudi Češka, Slovaška, Poljska, Švica, Francija, Španija (izjema Kanarski otoki)… Celoten nemški seznam rdečih držav dobite tukaj >>

Osebe, ki se vračajo v Nemčijo iz rdečih držav ali regij morajo v 14 dnevno karanteno oz. imeti potrdilo o negativnem testu na koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur in mora biti v angleškem ali nemškem jeziku. Test lahko opravijo tudi po prihodu v Nemčijo, nekatere regije celo nudijo brezplačne teste.

Informacija za slovenske potnike

Verjetno bo Slovenija v naslednjih dneh sprejela podobne ukrepe kot Nemčija in na rdeči seznam v celoti dodala tudi Hrvaško, Avstrijo ter Italijo. V tem primeru bodo za potnike veljali strožji ukrepi. Po prihodu iz rdečega območja bodo na mejnem prehodu napoteni v domačo 10 dnevno karanteno, ki pa jo lahko prekinejo s predložitvijo negativnega testa. Ta ne sme biti starejši od 48 ur, lahko pa se ga opravi tudi po prihodu v Sloveniji. To sedaj velja za rdeča območja npr. za prihode iz Zagreba, Dunaja ali Trsta, v bodoče pa bo kot kaže veljalo tudi za območja Istre, Kvarnerja, avstrijske Koroške...

Bodo pa tudi v bodoče veljale nekatere izjeme za prihod iz rdeče regije brez karantene. Po trenutno veljavnem seznamu med izjeme sodijo: nujni neodložljivi osebni opravki, poslovni razlogi in samo za sosednje državah tudi lastniki nepremičnin, pavšalov v kampih ter plovil. Te izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane, vendar le za bivanje do 48 ur. Ob prehodu meje je potrebno imeti tudi potrdila.

Dodatno veljajo izjeme tudi za čezmejne delavci, tranzitne prevoze za max. 12 ur, prevoze blaga, vzdrževanja stikov z ožjo družino za max. 72 ur, za osebe vključene v izobraževanje, zdravstvene razloge, lastnike kmetijskih zemljišč, diplomate, policiste, vojake in zdravstvene delavce.

Vseh 17 izjem za prehajanje meja iz rdečih držav brez odrejene karantene in negativnega testa:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;

2. osebi, ki je napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega;

3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;

4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 12 urah po vstopu;

5. osebi z diplomatskim potnim listom;

6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;

7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;

8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencu državnih organov na službeni poti v tujini (opraviti mora testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Slovenijo);

9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugi osebi, ki jo prevažajo, in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;

10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje (velja tudi za ožje družinske člane, če potujejo skupaj z njo);

11. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici EU ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo takoj po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča (skupaj z njenim spremljevalcem, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben);

13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del (velja tudi za ožje družinske člane, če potujejo skupaj z njo);

14. državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu (velja tudi za ožje družinske člane, če potujejo skupaj z njo);

15. osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, nudi pomoč pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Republike Slovenije;

16. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;

17. osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.